Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Ταξίδι..


 Σε χρόνο

 αιωνίως 

Ενεστώτα...